Deel 2 - tips praktijkexamen

Gepost door Rijschool Roordink | 0 commentaren

Elke week schrijven wij een blog met een een tip voor het praktijkexamen. Deze tip hoort bij een van de top 10 gemaakte 'fouten' tijdens het praktijkexamen.
Deze week tip 2. Plaats op de weg - durf de ruimte die je hebt te gebruiken.

Een paar belangrijke misverstanden moeten uit de weg. De plaats op de weg hangt van meerdere factoren af. De regels die je uit het theorieboek hebt geleerd zijn een leidraad... De omstandigheden samen bepalen je keuze.

Dit gaat vaak fout:

  • Te dicht langs geparkeerde auto's opstakels of fietsers rijden
  • Niet of onvoldoende voorsorteren
  • Te ruim of te krappe bochten (soms door nonchalant sturen)
  • Te veel links blijven rijden bij tegenliggers op smalle wegen

Zo moet het wel:

  • Neem voldoende ruimte bij het passeren van stilstaande objecten en bewegende verkeersdeelnemers. Ook als dat betekent dat je daarvoor (deels) op de andere weghelft moet komen. Zolang je de tegenliggers maar niet hindert.
  • Sorteer waar mogelijk duidelijk voor
  • Probeer bochten netjes op je eigen weghelft te nemen
  • Bij tegenliggers op smalle wegen is behalve de positie ook de snelheid erg belangrijk. Ga zonodig bij het tegenkomen van ander verkeer wat langzamer rijden als het erg smal is.

0 commentaren

Er zijn nog geen reacties op deze blog geplaatst.

Schrijf commentaar